Menu
Hangzhou Wellcare Technology Co., Ltd logo

Hangzhou Wellcare Technology Co., Ltd

Free member Since 2020

Zhejiang, China

Fire Extinguishers

Fire Extinguishers

Fire Extinguishers ; ABC fire extinguishers ; fire fighting extinguishers;

Ce Approval Portable Dry Powder Fire Extinguisher Ce Approval Portable Dry Powder Fire Extinguisher
1/2
Fire Fighting Equipment - Fire Extinguisher Fire Fighting Equipment - Fire Extinguisher Fire Fighting Equipment - Fire Extinguisher Fire Fighting Equipment - Fire Extinguisher Fire Fighting Equipment - Fire Extinguisher
1/5
EN3 standard dry chemical 1 - 16 kg fire extinguisher EN3 standard dry chemical 1 - 16 kg fire extinguisher
1/2
UL standard 2.5 lb - 20 lb multipurpose dry chemical powder fire extinguisher UL standard 2.5 lb - 20 lb multipurpose dry chemical powder fire extinguisher UL standard 2.5 lb - 20 lb multipurpose dry chemical powder fire extinguisher UL standard 2.5 lb - 20 lb multipurpose dry chemical powder fire extinguisher
1/4
1 - 9 L anti-freeze foam / foam fire extinguisher 1 - 9 L anti-freeze foam / foam fire extinguisher
1/2
6 - 9 L anti-freeze water / water / water + additive fire extinguisher 6 - 9 L anti-freeze water / water / water + additive fire extinguisher
1/2
2 - 6 L wet chemical fire extinguisher 2 - 6 L wet chemical fire extinguisher 2 - 6 L wet chemical fire extinguisher 2 - 6 L wet chemical fire extinguisher
1/4
EN / UL alloy steel CO2 fire extinguisher EN / UL alloy steel CO2 fire extinguisher
1/2
mobile trolley CO2 fire extinguisher mobile trolley CO2 fire extinguisher
1/2
2 -- 9 L STAINLESS STEEL FOAM FIRE EXTINGUISHER 2 -- 9 L STAINLESS STEEL FOAM FIRE EXTINGUISHER 2 -- 9 L STAINLESS STEEL FOAM FIRE EXTINGUISHER
1/3